Specialist i allergologi

Specialisttjänstgöring (ST) i barn och ungdomsallergologi

Utarbetad av Barnläkarföreningens grenspecialitet barn- och ungdomsallergologi

Introduktion:
Välkommen till utbildning i grenspecialiteten barn- och ungdomsallergologi.
Specialiteten är en påbyggnadsutbildning till specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin.

Redan för 30 år sedan fastställdes behörighetskrav till vissa tjänster inom ämnesområdet. 1992 blev barn- och ungdomsallergologi en egen specialitet, reglerna reviderades först 1997. Nu har reglerna åter reviderats och ny målbeskrivning gäller från 2009.

Här finner du:

  1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för specialistutbildning (pdf)
  2. ST-mål i barn- och ungdomsallergologi(pdf)
    • En övergripande målbeskrivning med föreskrifter från Socialstyrelsen som anger arbetets huvudsakliga mål och inriktning.
  3. Utbildningsplan (pdf)
    • Barnallergisektionens rekommendationer och anvisningar angående utbildningens längd, placering och relation till den pediatriska utbildningen, handledning, kurser mm.
  4. Checklista (Excel-fil)
  5. ST-kontrakt (pdf)

Anne Kihlström
Studierektor

Detta material har utformats av följande representanter från sektionen:
Anne Kihlström, Karin Fälth-Magnusson, Helene Axfors-Olsson och Göran Wennergren.


access_time 2020-07-24 23:23:38

event Kalender