Barn- och ungdomsallergologi

Specialisttjänstgöring (ST) i barn och ungdomsallergologi

Välkommen till utbildning i grenspecialiteten barn- och ungdomsallergologi.
Specialiteten är en påbyggnadsutbildning till specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin.

1992 blev barn- och ungdomsallergologi en egen specialitet, reglerna reviderades först 1997 och sedan år 2008 , år 2015 och 2021.  För läkare som gjort svensk AT och har legitimation denna väg gäller fortsatt SOSFS 2015:8. Det finns idag inget beslut om när denna föreskrift ska upphöra. Den senaste målbeskrivning enligt  HSLF-FS 2021:8 gäller för läkare med godkänd bastjänstgöring från något fristående BT-program. För alla läkare med legitimation från annat land gäller HSLF-FS 2021:8, alltså de nya bestämmelserna.

Studierektorer i barn- och ungdomsallergologi:

Stockholm:

Daiva Helander                    daiva.helander@regionstockholm.se

Göteborg:

Harpa Kristinsdottir           harpa.kristinsdottir@vgregion.se

Sjv region Mellansverige:

Susanne Adam                      susanne.adam@regiondalarna.se

 

Här finner du:

 1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för specialistutbildning ( HSLF-FS 2021:8)
  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för specialistutbildning (SOSFS 2015:8)

  • Ansökan och intyg för specialistkompetens.
 2. ST-målbeskrivning i barn- och ungdomsallergologi (2021)
  ST-målbeskrivning i barn- och ungdomsallergologi (2015)

  • En övergripande målbeskrivning med föreskrifter från Socialstyrelsen som anger arbetets huvudsakliga mål och inriktning.
 3. Utbildningsplan (2015) 
  • Barnallergisektionens rekommendationer och anvisningar angående utbildningens längd, placering och relation till den pediatriska utbildningen, handledning, kurser mm.
 4. Checklista (Excel-fil)
 5. Individuellt utbildningsprogram (2015)

Daiva Helander
Utbildningsansvarig

 


access_time 2024-03-21 14:02:11

event Kalender