Medlemsinformation

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska barnallergologer och andra av barnallergologi intresserade barnläkare samt läkare under utbildning till barnläkare. Föreningen är en delförening inom Svenska Barnläkarföreningen.

Vår medlemsavgift är 200:-/år.
Betalas till plusgiro 4789907-5
Eller Swish 1230494971 §q00

VIKTIGT!
Eftersom medlemsutskick endast går ut via mail är det viktigt att ni håller oss uppdaterade om aktuell mejldress. Ansökan om medlemskap och meddelande om ändring av mejladress görs till sekreterare Henrik Herløv-Nielsen

Vil du komma i kontakt med någon i  styrelsen, klicka på nedanstående länk:

Styrelsen


access_time 2024-01-22 17:20:22

event Kalender