Styrelsen

 

Ordförande
Emma Goksör (även ansvarig för riktlinjekommitté: Allergi)
Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus
416 85 Göteborg
E-post: emma.goksor@vgregion.se
Sekreterare
Anna Winberg
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
E-post: anna.winberg@umu.se
Kassör
Jon Konradsen
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna
171 76 Stockholm 76 Stockholm
E-post: jon.konradsen@sll.se
Ordföranden för Riktlinjekommittéer:
Allergi: Emma Goksör, Göteborg, E-post: emma.goksor@vgregion.se
Lungmedicin: Anna Zingmark Terning, E-post: anna.zingmark.terning@rjl.se
Vetenskaplig sekreterare 

Nikolaos Tsolakis, Uppsala, E-post: nikolaos.tsolakis@akademiska.se

Utbildningsansvarig  

Daiva Helander, Stockholm
E-post: daiva.helander@sll.se

Övriga styrelsemedlemmar

Susanne Glaumann, Stockholm, E-post: susanne.glaumann@sll.se

 


access_time 2020-10-30 13:26:04