Riktlinjer Allergi och Astma

Informationen som finns på denna sida vänder sig till vårdpersonal. Riktlinjerna har en giltighetstid på 3-5 år, men genomgår en översyn efter 3 år och en revidering inom 5 år.

A. Allmänt
A 1 Faktorer som påverkar risken att bli allergisk som barn
Sammanfattning
Referenser
Riktad information till MVC och BVC
A 2 Hembesök
A 3 Omvårdnadsbidrag och ersättning för merkostnader
A 6 Vaccination vid allergisk sjukdom
A 7 Besök i skola/förskola
A 8 Transition-övergång från barn till vuxenvård
A 9 Mall för ifyllande av Luftvägsregistret (LVR)
 B.  Definitioner
 
 C.  Diagnostik
C1 Anamnesformulär
Ananmesformulär – nybesök Långversion (0 – 6 år)
Anamnesformulär – nybesök Långversion (7-17 år)
Anamnesformulär – nyversion Kortversion
Anamnesformulär – återbesök
C 3 Frågeformulär användbara vid astma, eksem och allergi
C 4 Pricktest
C 5 Provokation i ögon
C 6 Provokation – födoämnesallergi
Provokationsprotokoll
Mjölk
Ägg med äggpulver
Ägg med tillagat ägg
Vete med formfranska
Fisk
Soja
Hasselnöt
Jordnöt
Jordnöt, provokation snabbspår
Återintroduktion av livsmedel
Mjölk
Ägg
Jordnöt, återintroduktion/hemprovokation
C 7 FPIES – provokation
FPIES provokationsdoser
D.  Tillstånd – utredning och behandling
D 1 FPIES
D 2 Vilka bör utrustas med adrenalin som anafylaxiberedskap
D 3 Allergisk rinokonjunktivit
D 4 Bi- och getingallergi
D 5 Urtikaria och angioödem
D 6 Eksem hos barn och ungdomar 
D 7 Allergi mot komjölk
D 8 Latexallergi
D 9 Akut astma
D 10 Astma underhållsbehandling och klassifikation
D 11 Ansträngningsutlösta andningsbesvär
D 12 Jordnöts- och Trädnötsallergi (revidering pågår)
D 13 Oral immunterapi (OIT) jordnöt
D 14 Handläggning vid överkänslighet/allergi mot antibiotika
D 15 Utredning vid misstänkt överkänslighet mot lokalbedövningsmedel
D 16 Utredning av överkänslighet och allergi mot antibiotika
D 17 Behandling av allergiskareaktioner vid långt QT-syndrom (LQTS)
E.  Egenvårdsplaner
E 1 Egenvårdsplan anafylaxi
E 2 Egenvårdsplan astma
E 3 Egenvårdsplan förkylningsastma
F.  Länkar till andra allergi och astma riktlinjer
F 1 Anafylaxi 2015 (rev 2021) – Svensk förening för Allergologi
F2 Allergen immunoterapi/ AIT (2019) –  Svensk förening för Allergologi
F3 Eosinofil esofagit (2020) BLF-Svensk förening för Gastroenterologi, hepatologi och nutrition
F4 Komponenthandboken (2020) – Kunskapscentrum Matallergi Barn, Sachsska barn och ungdomssjukhuset och Region Stockholm
F5 ASTA riktlinjer

access_time 2024-02-20 12:01:32

event Kalender