Riktlinjer allergi

 

A. Allmänt
A 1 Faktorer som påverkar risken att bli allergisk som barn
Faktorer som påverkar risken att bli allergisk som barn – kortversion
Vetenskaplig bakgrund till A1
Referenser till vetenskaplig bakgrund
Information till MVC och BVC om A1
A 2 Hembesök
A 3 Läkarutlåtande för vårdbidrag
A 5 Yrkesrådgivning
A 6 Vaccination – riktlinjer vid allergifrågeställning_vaccination
A 7 Besök i skola/förskola
A 8 Omhändertagande av ungdomar med astma och rutiner inför överföring till annan vårdgivare
A 9 LVR – Mall för ifyllande av Luftvägsregistret
B. Definitioner
B 1 Astma hos småbarn. Terminologi och diagnoser  (Reviderad 2020)
  Kommentarer till nya Riktlinjen B1
B 2 Klassificering av astma med hänsyn till funktion och medicinering (barn över 2 år)
 C.  Diagnostik
C  1 Anamnesformulär- nybesök
C1a1 Lång 0 – 6 år
C1a2 Lång 7-17 år
C1b
Kort
C 2 Anamnesformulär – återbesök
C 3 Frågeformulär användbara vid astmakontroll
C 4 Pricktest
C 5 Provokation i ögon
C 6 Provokation – födoämnesallerg (Reviderad 2017)
Provokationsprotokoll
Mjölk
Ägg med äggpulver
Ägg med tillagat ägg
Vete med formfranska
Fisk
Soja
Hasselnöt
Jordnöt
Jordnöt, provokation snabbspår
Återintroduktion av livsmedel
Mjölk
Ägg
Jordnöt, återintroduktion/hemprovokation
C 7 FPIES – provokation
FPIES – dosberäkning vid provokation (Öppnar ett Excelblad, lås upp med kod bill) – finns ej/bruten länk
D.  Tillstånd – utredning och behandling
D 1 Anafylaxi / anafylaktisk reaktion, SFFA 2015
D 2 Vilka bör utrustas med adrenalin som anafylaxiberedskap  rev 2019
D 3 Allergisk rinokonjunktivit  rev 2016
D 4 Bi- och getingallergi
D 5 Urtikaria o angioödem
D 6 Eksem
D 7 d7_komjolk
D 8 d8_latexallergi
D 9 d9_Akut_astma
D 10 d10_underhallsbeh_astma
D 11 d11_eia
D 12 d12_not_jordnot
D 13 d13_astma_steg5
D 14 D14_antibiotika
D 15 D15_lokalbedovningsmedel
D 16 d16_FPIES
FPIES provokationsdoser2
E.  Egenvårdsplaner
E 1 Egenvårdsplan anafylaxi
E 2 Egenvårdspla astma
E 3 Egenvårdsplan förkylningsastma

access_time 2020-08-07 14:11:41

event Kalender