Riktlinjer allergi

 

A. Allmänt
A 1 Faktorer som påverkar risken att bli allergisk som barn
Sammanfattning
Referenser
Riktad information till MVC och BVC
A 2 Hembesök
A 3 Omvårdnadsbidrag och ersättning för merkostnader
A 6 Vaccination – riktlinjer vid allergifrågeställning
A 7 Besök i skola/förskola
A 8 Transition-övergång från barn till vuxenvård
A 9 Mall för ifyllande av Luftvägsregistret (LVR)
B. Definitioner
B 1 Astma hos småbarn. Terminologi och diagnoser 
Kommentarer till riktlinjen B1
B 2 Klassificering av astma med hänsyn till funktion och medicinering hos barn över 4 år
 C.  Diagnostik
Anamnesformulär
C1a1 Ananmesformulär – nybesök Långversion (0 – 6 år)
C1a2 Anamnesformulär – nybesök Långversion (7-17 år)
C1b
Anamnesformulär – nyversion Kortversion
C 2 Anamnesformulär – återbesök
C 3 Frågeformulär användbara vid astmakontroll
C 4 Pricktest
C 5 Provokation i ögon
C 6 Provokation – födoämnesallergi
Provokationsprotokoll
Mjölk
Ägg med äggpulver
Ägg med tillagat ägg
Vete med formfranska
Fisk
Soja
Hasselnöt
Jordnöt
Jordnöt, provokation snabbspår
Återintroduktion av livsmedel
Mjölk
Ägg
Jordnöt, återintroduktion/hemprovokation
C 7 FPIES – provokation
FPIES provokationsdoser
D.  Tillstånd – utredning och behandling
D 1 Anafylaxi SFFA 2015 rev 2021
D 2 Vilka bör utrustas med adrenalin som anafylaxiberedskap
D 3 Allergisk rinokonjunktivit
D 4 Bi- och getingallergi
D 5 Urtikaria o angioödem
D 6 Eksem
D 7 Allergi mot komjölk
D 8 Latexallergi
D 9 Akut astma
D 10 Underhållsbehanding av astma
D 11 Ansträngningsutlösta andningsbesvär
D 12 Jordnöt/trädnötsallergi
D 13 Oral immunterapi (OIT) jordnöt
D 14 Handläggning vid akuta läkemedelsreaktioner
D 15 Utredning vid misstänkt överkänslighet mot lokalbedövningsmedel
D 16 FPIES
D17 Behandling av allergiskareaktioner vid långt QT-syndrom (LQTS)
E.  Egenvårdsplaner
E 1 Egenvårdsplan anafylaxi
E 2 Egenvårdspla astma
E 3 Egenvårdsplan förkylningsastma

access_time 2021-08-26 16:49:47