Riktlinjer lungmedicin

  1. Trakeostomi. Vårdprogram för barn med trakealkanyl
  2. Spontanpneumothorax
  3. Persisterande Bakteriell Bronkit (PBB)
  4. Pleuravätska vid bakteriella pneumonier inklusive pleuraempyem
    1. Instrukrionsfilm (Drottning Silvias barnsjukhus)
  5. Bronkiektasier

access_time 2021-01-27 00:25:53

event Kalender