Barnläkaren, temanummer allergi

Barnläkaren nr 2/2017 har tema allergi med många intressanta artiklar, och en hel del nyheter.

Har tiden för kostintroduktion betydelse för allergiutveckling? Christina West
Anafylaxi – ett potentiellt livshotande tillstånd där kriterierna nyligen ändrats Mirja Vetander
Allergisk sensibilisering bland svenska skolbarn Eva Rönmark
Kvalsterallergi hos barn Hampus Kiosteridis, Therese Sterner
Pälsdjur och allergi – “friend or foe”? Anna Asarnoj
Allergidiagnostik: Basofila aktiveringstest Anna Nopp
Molekylär allergologi vid födoämnesallergier Anna Asarnoj
Molekylär allergologi för inhalationsallergen Anders Bjerg
Specifik immunoterapi – en pigg 105-åring Päivi Söderman
Oral immunoterapi vid födoämnesallergi Solveig Röisgaard,
Caroline Nilsson, Christina West
Steg 5-behandling av svår allergisk astma Göran Wennergren

Barnläkaren nr 5/2014 har temat Pulmonologi/Astma och har kommit på nätet. Flera av sektionens medlemmar har medverkat. Göran Wennergren och Gunilla Hedlin är temaredaktörer
 

Även Barnläkaren Nr 6/2014 är högintressant för barnallergologer.

TEMA: IMMUNOLOGI/ALLERGI
Primära immuneffekter – livsviktiga att diagnosticera och behandla tidigt Anders Fasth
IgA-brist – ett av de vanligaste immunbristtillstånden hos barn Lennart Hammarström
Genetik, epigenetik och allergisjukdomar Cilla Söderhäll
Immunologin bakom allergi Anna Rudin
Den allergiska marschen Emma Goksör
Allergiprevention – vad kan vi göra? Christina West
Kan livsstil skydda allergiutveckling? Johan Alm
Allergi, astma och vaccination
Harmut Vogt, Lennart Nilsson
Intralymfatisk immunoterapi (ILIT)
Jon R Konradsen, Gunilla Hedli

 

 

 


access_time 2020-08-05 14:56:29