Specialistutbildning

Specialisttjänstgöring (ST) i barn och ungdomsallergologi

Utarbetad av Barnläkarföreningens grenspecialitet barn- och ungdomsallergologi

Introduktion:
Välkommen till utbildning i grenspecialiteten barn- och ungdomsallergologi.
Specialiteten är en påbyggnadsutbildning till specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin.

Redan för 30 år sedan fastställdes behörighetskrav till vissa tjänster inom ämnesområdet. 1992 blev barn- och ungdomsallergologi en egen specialitet, reglerna reviderades först 1997 och sedan år 2008 och 2015. Den senaste målbeskrivning enligt SOSFS 2015:8 gäller nu, men det finns möjlighet att ansöka om specialistbevis enligt SOSFS 2008:17 för de med svensk legitimation, eller de med motsvarande bevis om behörighet i annat EES-land, före 1 maj 2015 om ansökan sker senast 30 april 2022.

Daiva Helander
Utbildningsansvarig

Detta material har utformats av följande representanter från sektionen:
Anne Kihlström, Karin Fälth-Magnusson, Helene Axfors-Olsson och Göran Wennergren.

Reviderats av Daiva Helander.


access_time 2021-01-13 20:38:53