Specialistutbildning

Specialisttjänstgöring (ST) i barn och ungdomsallergologi

Utarbetad av Barnläkarföreningens grenspecialitet barn- och ungdomsallergologi

Introduktion:
Välkommen till utbildning i grenspecialiteten barn- och ungdomsallergologi.
Specialiteten är en påbyggnadsutbildning till specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin.

Redan för 30 år sedan fastställdes behörighetskrav till vissa tjänster inom ämnesområdet. 1992 blev barn- och ungdomsallergologi en egen specialitet, reglerna reviderades först 1997. Nu har reglerna åter reviderats och ny målbeskrivning gäller från 2009.

Anne Kihlström
Studierektor

Detta material har utformats av följande representanter från sektionen:
Anne Kihlström, Karin Fälth-Magnusson, Helene Axfors-Olsson och Göran Wennergren.


access_time 2020-07-24 23:30:55

event Kalender