SK-kurs avancerad allergologi hos barn och vuxna

Datum: 2024-04-22 - 2024-04-25


Kursen avser att ge en grundläggande och avancerade kunskaper inom allergologi från ett barn- och vuxenperspektivet. Målsättningen är att ge en bred förståelse för patofysiologiska mekanismer som leder till allergi och överkänslighet, som en systemisk sjukdom med olika organmanifestationer. Särskild tonvikt läggs på den kliniska tillämpningen av immunologiska kunskaper inom diagnostiska strategier och behandlingsstrategier. Gå till kurskatalogen.

event Kalender