Registerdag – 10 år med Luftvägsregistret

Datum: 2023-11-16


Plats: Downtown Camper by Scandic, Stockholm

Luftvägsregistret och Mediahuset bjuder in till ett kostnadsfritt möte med tema astma och KOL. Mötet riktar sig till professionen, chefer, forskare och övriga intresserade av astma och KOL och är kostnadsfritt tack vare våra sponsorer. Klicka här för program och anmälan.

event Kalender