Lipus-kurs Pediatrisk Lungmedicin, Göteborg

Datum: 2024-11-25 - 2024-11-28


Kursen vänder sig i första hand till specialister i barn- och ungdomsmedicin med intresse för pediatrisk lungmedicin. I andra hand kan kursen också fylla delmål för ST-läkare inom barnallergologi samt i viss mån för grundläggande ST inom barn- och ungdomsmedicin under senare del av ST.

Mer information om kursen finns här

event Kalender