Konsul Berghs symposium

Datum: 2023-04-27


Tid och plats
27/4, 2023 kl. 8.30-16.30 i Beijersalen vid Kungliga Vetenskapsakademien
Lilla Frescativägen 4A, Stockholm. T-bana Universitetet.

Information om Symposiet
Välrenommerade internationella och svenska forskare inom området allergi- och lungsjukdomar
kommer att presentera och diskutera de senaste forskningsrönen (se bifogat program och
presentation av talarna). Symposiet hålls på engelska och vänder sig främst till läkare,
sjuksköterskor och annan intresserad sjukvårdspersonal samt till forskare inom allergi- och
lungsjukdomar.

Medverkar gör bland andra professorerna James E. Gern (USA), Rudolf Valenta (Österrike), Jenny Mjösberg, Sven-Erik Dahlen, Gunnar Nilsson (Sverige) mfl. Arrangörer: Marianne van Hage, Gunilla Hedlin, Arne Egesten, Lars Hellman och Lennart Nilsson

Avgift: 300 SEK,  inkluderar lunch och förfriskningar.

Anmälan sker senast den 14 april 2023.

För anmälan och mer information, gå till stiftelsens hemsida här

event Kalender