Föreläsningar

 

Webinarium 2020
Immunterapi jordnöt_BLFA höstmöte 2020  Anna Underman Asarnoj
200918_pälsdjursallergen molekylära diagnostik och behandling av pälsdjusallergi  Anna Wintersand
Uppsala 2019
The oscillation notion of asthma in children, Nikos Papadoupolos,
CELADY-studien: Idrottsaktiva ungdomar med ansträngningsutlösta andningsbesvär, Henrik Johansson
Hästallergi – varför är hästen så allergen och finns det allergisäkra hästar? Susanne Victor
Kattallergi – risk för astma eller bara lite snuva? Nikos Tsolakis
Sensibilisering mot katt, hund, häst – Artefakt eller klinisk relevans? Magnus Borres
Hunden, barnets bästa vän? En registerstudie med fokus på astma och allergi Tove Fall
Introduktion födoämnesallergi Åsa Neuman
Allergi mot citruskärnor, LTP och cannabis – nya allergener att vara uppmärksam på? Magnus Borres
Födoämnesallergi mot syrsor och mjölbaggelarver Anna Jansson
”Kan innehålla spår av…” Hur ska vi hantera detta? Ylva sjögren
Barnveckan i Örebro 2019
Utredning av luftvägsproblem vid neurologisk sjukdom Laszlo Kadar
Fysioterapeutisk behandling av luftvägsproblem vid neurologisk sjukdom Anna-Lena Lagerkvist
Behandling av luftvägsproblem vid neurologisk sjukdom Bill Hesselmar
Akut astma, diagnostik och behandling Per Thunqvist
Astmabehandling steg 5 Anna Winberg
Svar astma barnveckan Jon R Konradsen
Umeå 2018
Bas till Nice (Dokumentet saknas) Anna Sandin
FPIES i praktiken Anna Winberg
Födoämnesallergi i magtarmkanalen Robert Sahlman
Oral immunterapi vid svår jordnötsallergi Josef Brandström
Switch Solveig Röisgård
Födoämnesöverkänslighet bland skolbarn Åsa Strinnholm
OLIN-studiernas barnkohorter 2 Eva Rönmark
BAMSE Erik Melén
Västra Götalands barn Emma Goksör
Barnveckan i Västerås 2018
Behandling vid akut bronkiolit Dr Per Thunqvist
Persisterande bakteriell bronkit Dr Laszlo Kadar
Ansträngningsutlösta andningsbesvär Dr martin Dalenbring
Urtikaria Dr Emma Goksör
Nötallergi i praktiken Mareike Fech-Bormann
Skövde 2017
Astmadiagnostik och behandling i ett internationellt perspektiv Dr Paul D Robinson, Sydney
Lungfunktionsmetoder för barn: IOS och andra FOT-metoder samt N2 utsköljning Dr Per Gustafsson
Betydelsen av små luftvägar vid astma hos barn Sanna Kjellberg, BMA, doktorand
Referensvärde för lungfunktion hos barn – hur ska vi använda de nya internationella referensvärdena Dr Per Gustafsson
Inomhusluften och utomhusluften – betydelse för barnens hälsa, lungfunktion Professor KG Rosén
Inomhusluften och utomhusluften – betydelse för barnens hälsa, lungfunktion Dr Per Gustafsson
Persisterande bakteriell bronkit (PBB) – översikt och patientfall inkl bronkoskopi-videos Dr Laszlo Kadar Skövde
Översikt pediatrisk sömnmedicin Dr Paul D Robinson
Utredningsmetoder + fall från ÖNH-perspektiv, ÖNH Karolinska sjukhuset Dr Danielle Friberg
Utredningsmetoder + fall ur pediatriskt perspektiv Dr Per Gustafsson, Dr Lazlo Kadar
Pälsdjursallergi och astma hos barn- vad kan förbättrad IgE diagnostik bidra med? ASIT till vem och vid vilken ålder ska vi starta Dr Ulrika Käck
ASIT vid svår luftvägsallergi under Xolair-paraply – kliniska erfarenheter Dr Daiva Helander
ASIT vid svår luftvägsallergi under Xolairparaply – kliniska erfarenheter Dr Per Gustafsson
Falun 2016
Dödsstatistik i födoämnesallergi hos barn och ungdomar. (Dokument saknas) Lennart Nordvall
Adrenalinspruteprojektet i Dalarna och spruterfarenheter. Katarina Olsson SSK
Anafylaxi – med erfarenheter från Stockholmsstudien. Mirja Vetander
Allergiskalan – hur möter vi oro för svår allergi? Catrin Holgén
SFFA Anafylaxivårdprogram. Uppdatering med nyheter. Sammanfattning. Hur farligt är anafylaxi? Jan Svedmyr
Nötter och fröer, dietist Caroline Hjorth
Jordnötsprovokationer i Dalarna, ett ST-projekt. Emelie Svedmyr
Nötprovokationer på Sachsska Barnsjukhuset. Susanne Glaumann
Jordnötter och svår allergi – vad är kliniskt relevant? j (Dokument saknas) Anna Asarno
Utredning av övriga nötter, hur ska vi låta bli att överdiagnostisera? Komponentanalyser. Vad kan göras hemma, på mott och nära IVA? Magnus Wickman
Vilka bör vi provocera? Erfarenheter och synpunkter från Skåne och Danmark. Peter Meyer
Inhalationer. Introduktion; Del1Del 2;   Del 3 (saknas) Jan Svedmyr och Julie Häselbarth
Xolair – hur använder vi det? Redovisning av nationell enkät 2016. Ett ST-projekt. Susanne Adam
Hur används Xolair internationellt? Utblick. Göran Wennergren
Aktuella avhandlingar. Redovisning med inriktning på det kliniskt relevanta. Anna Winberg och Per Thunqvist
Allergiprofylax. Var står vi idag? Risk- och friskfaktorer, senaste nytt. (Dokument saknas) Bill Hesselmar och Johan Alm
Kan vi förebygga allergi med kosten? Aktuella studier. LEAP, EAT etc. (Dokument saknas) Anna Asarnoj.
Nordiska studien – PreventADALL, (Dokument saknas) Björn Nordlund
Förmöte – födoämnesprovokationer Anna Winberg
Halmstad / Tylösand 2015
Astma, EILO mm, diagnostik  Kia Nyberg, foniatriker, (Stockholm)
Testmetoder Per Thunqvist (Stockholm)
Nya riktlinjer för astma Socialstyrelsen, Läkemedelsverket Gunilla Hedlin (Stockholm), Göran Wennergren, Göteborg, Jon Konradsen (Stockholm)
Hur når vi fram med behandlingen? (Dokument saknas) Katarina Pyk (Helsingborg)
Astma hos barn – igår – idag – imorgon Göran Wennergren (Göteborg)
Kvalsterstudie (Dokument saknas) Inger Winnergård (Kungsbacka)
Stockholm 2014
Växjö 2013
PC-allergi Thunqvist
Immunologi Lundell
Anafylaxii Lindfors
ILIT (intrahepatisk immunoterapi) 04_ilit Johansen
Immunbristsjukdomar Brodszki
Peroral desensibilisering Nilsson
ASIT Grazax och Xolair Wille
Ventilationsstöd Perez De Sá
Oral immunterapi Savolainen
Andningsinsufficiens Meyer
Syrgas i hemmet Kötz
Barnveckan i Karlstad 2013
Anafylaxi – fall för eftertanke Anna Winberg och Stig Örjestad
Med trakealkanyl från BIVA till vårdavdelning(ar) och sedan hem Vanja Åberg Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus
Uppsala 2012
Svåra eksem, Natalia Ballardini
Atresi och luftvägssymtom, Vladimir Gatzinsky
HAE, Anders Lindfors
Bronkiolit, Bill Hesselmar
CDH Congenital Diaphragmatic Hernia Carmen Mesas Burges
Etiology of Viral Wheeze Thomas Jartti
RS-virus orsakad wheeze, Nele Sigurs
Kongenitalt diafragmabråck – Esofagusatresi Sten Erik Bergström
Överkänslighet mot biogena aminer Johanna Åkerström
Linköping 2011
Allergiska manifestationer i munhålan Mats Jontell, prof., Kliniken för oral medicin, Sahlgrenska Akademin
Eosinofil esofagit, allergisk enterokolit och FPIES 1 Robert Saalman, docent, DSBUS
Eosinofil esofagit, allergisk enterokolit och FPIES 2 Lennart Nordvall, prof., UAS
Artikel Läkartidningen Lennart Nordvall, prof., UAS
Feces-Calprotektin – markör för allergisk inflammation? Ulrika Fagerberg, med dr, överläkare, Barn- och ungdomskliniken Västerås
Atopy Patch Test och sädesslagsallergi Leif Strömberg, överläkare, Norrköping
Kostbehandling av födoämnesallergi – Vad kan bli fel, hur kan vi förbättra? Agnes Pal, chefsdietist, UAS
Vådorna med komjölk Sven Mattsson, docent, Linköping
Fisk – nyttigt eller bara ben i halsen? Bill Hesselmar, docent, DSBUS
Minisymposium: ”Senaste nytt om PCD” del 1 Bill Hesselmar, docent, DSBUS
Minisymposium: ”Senaste nytt om PCD” del 2 Sten-Erik Bergström, överläkare, ALB
Akut astma- bedömning av svårighet och förlopp Göran Wennergren, professor DSBUS
Inhalationsbehandling vid akut astma Jan Svedmyr, överläkare, Falun
Bronkvidgande läkemedel och steroider vid akut astma Per Thunqvist
När inte standardbehandlingen räcker: magnesiumsulfat och teofyllin Bill Hesselmar
Övrig akutbehandling vid astma: syrgas, vätska och ventilationsstöd Paneldiskussion Jan Svedmyr

 


access_time 2020-09-23 16:42:38