Upprop för klimatet från Sveriges barnläkare

Sveriges barn- och ungdomsläkare känner en mycket stor oro inför framtiden.

Klimatförändringarna kommer att medföra risker för barn och ungas hälsa.

Svenska barnläkarföreningen har därför publicerat en debattartikel i Göteborgsposten 2 december 2023.  Läs den här:https://www.gp.se/debatt/om-vi-varnar-vara-barns-halsa-maste-vi-vaxla-upp-klimatarbetet.188f9c00-af0a-4b79-aea5-1c418bf5e605

Vi har skrivit till beslutsfattare i regering, riksdag och regioner. Brevet hittar du här: Barnläkare.klimatet.hemsida.231202

Referenserna vi hänvisar till är följande:

  1. The 2023 report of the Lancet Countdown on health and climate change: the imperative for a health-centred response in a world facing irreversible harms. Marina Romanello, PhD mfl. Publicerad 14 november 2023, The Lancet.(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)01859-7/fulltext#seccestitle900)
  2. Emissions Gap Report 2023, UNEP.
  3. Climate change and child health: a scoping review and an expanded conceptual framework Daniel Helldén, Camilla Andersson, Maria Nilsson, Kristie L Ebi, Peter Friberg, Tobias Alfvén. Lancet Planet Health 2021; 5: e164–75.
  4. Allergies to food and airborne allergens in children and adolescents: role of epigenetics in a changing environment. Erik Melén, Gerard H. Koppelman, Ana Maria Vicedo-Cabrera, Zorana Jovanovic Andersen, Supinda Bunyavanich. Lancet Child & Adolescent Health, 2022, Nov;6(11):810-819.
  5. Monitoring climate change and child health: The case for putting children in all policies Marina Romanello mfl. Journal of Paediatrics and Child Health 57 (2021) 1736–1740
  6. Klimat och hälsa, en kunskapssammanställning. Björn Fagerberg, Anna-Carin Olin. Rapport nr 3:2020. Sahlgrenska akademin, Svenska Läkaresällskapet. https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/klimat-och-halsa-2020-5.pdf
  7. Climate change and respiratory disease: clinical guidance for healthcare professionals. Andersen ZJ, Vicedo-Cabrera AM, Hoffmann B, Melén E. Breathe (Sheff). 2023 Jun;19(2):220222.
  8. Miljöhälsorapport 2021, Barns miljörelaterade hälsa, publicerad 22 februari 2021 Folkhälsomyndigheten.
  9. The need for clean air: The way air pollution and climate change affect allergic rhinitis and asthma, Ibon Eguiluz-Gracia, Allergy. 2020;75:2170–2184.


Publicerad
2023-12-02 av Susanne Glaumann