Ny riktlinje Antibiotika

Nu finns ny riktlinje ”Utredning av överkänslighet/allergi mot antibiotika” publicerad på hemsidan under fliken Riktlinjer allergi och astma.


Publicerad
2023-06-15 av Susanne Glaumann