Överföring mellan barn och vuxensjukvård – en nationell kartläggning

Studier visar att unga med astma och allergisjukdom upplever sig borttappade i vården, har få vårdkontakter och begränsat uttag av läkemedel.

En forskargrupp under professor Inger Kull på Karolinska genomför en webenkät för att belysa vårdgivares perspektiv kring hur vården av unga med astma och allergisjukdom kan förbättras. Du kan tillgå och svara på enkäten här.


Publicerad
2022-12-05 av Henrik Herløv-Nielsen