AIT-kurser hösten 2022

Hej!

Vi vill flagga för att datum nu är fastställda för höstens LIPUS-godkända AIT-kurser som arrangeras av SFFA, Svenska Föreningen för Allergologi. Kursen sker i samarbete med Barnläkarföreningens astma och lungsektion (BLF-AL) samt Astma, Allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA).

AIT 1 : 5-6 oktober 2022

AIT 1 : 19-20 oktober

Kursen vänder sig till läkare och sjuksköterskor som utreder och behandlar patienter med allergier och utgör en grund för att handlägga patienter som behandlas med allergen immunterapi i injektionsform eller tablettform.
Kursen är LIPUS-certifierad.

Kursen sträcker sig över två kursdagar:
Dag 1 ger en övergripande bild av diagnostik och behandling av allergiska sjukdomar
Dag 2 inriktar sig på behandling med allergen immunterapi

Kursinformation: AIT kurser hösten 2022

Ytterligare information och kursprogram fås via LIPUS Grundläggande allergologi med inriktning på allergen immunterapi (AIT 1) – Lipus (kurs 5-6 oktober) Grundläggande allergologi med inriktning på allergen immunterapi (AIT 1) – Lipus  (kurs 19-20 oktober) eller via SFFA´s hemsida www.sffa.nu. Anmälan till kursen görs till kursadministratör Eva Hallner, i första hand via e-mail, i andra hand via telefon, e-mail: sekretariat@sffa.nu telefon: 076-2101032.

Sista anmälningsdatum: 26 augusti (kurs 5-6 oktober) respektive 9 september (kurs 19-20 oktober). Observera att antalet deltagare är begränsat. Deltagarna antas i den ordning de anmäler sig.


Publicerad
2022-04-12 av Anna Winberg

forum Kommentarer

Kommentera