Luftvägsregistret Nyhetsbrev

Luftvägsregistret kommer att utkomma med ett nyhetsbrev med fyra standardiserade utskick per år, som kommer att länkas via vår hemsida.

Om ni vill prenumerera på Nyhetsbrevet mailar ni till  luftvagsregistret@registercentrum.se

Nyhetsbrevet vänder sig i första hand till de 2700 aktiva användarna i registret samt information till patientföreningar och intresserade inom området Lung- och allergisjukdomar.


Publicerad
2020-10-30 av Emma Göksor

forum Kommentarer

Kommentera