GINA guidelines 2020: BLF-AL inväntar läkemedelverkets uppdaterade riktlinjer 2021

Angående GINA-guidelines och MART (Maintenance and Relieiver Therapy) med ”single inhaler” (ICS-formoterol).

2020 publicerade GINA avgörande förändringar avseende astmabehandling på steg 1, se nedan. I Sverige har man ännu inte officiellt tagit ställning till dessa ny riktlinjer, men ett arbete pågår med uppdatering av Läkemedelsverkets rekommendationer. Tills vidare avvaktar BLF-AL  Läkemedelsverkets råd och slutsatser innan vi ändrar i våra egna riktlinjer för behandling av astma.

För barn från 12 år och vuxna: På steg 1 rekommenderar GINA inte längre endast kortverkande beta2-antagonist (SABA) vid behov. I stället rekommenderar GINA att kombinationspreparat med ICS-formoterol (single inhaler) ges när man är i behov av luftrörsvidgare. ICS –formoterol rekommeras på grund av dess snabba tillslag. På så vis får man alltid steroid – ICS samtidigt som luftrörsvidgare inhaleras.

För barn 6-11 år:  På steg 1 rekommender GINA att man alltid ger en steroiddos, ICS,  när SABA inhaleras, i separata inhalatorer. Principen är alltså den samma, man får alltid steroid – ICS samtidigt som luftrörsvidgare inhaleras, men man rekommenderar INTE kombinationspreparat, single inhaler, i denna åldersgrupp.

För barn under 6 år:  inga förändringar av tidigare riktlinjer från GINA.

En ytterligare skillnad jmf med tidigare GINA-guidelines är sänkning av rekommenderade nivåer för fluticason propionate HFA (Flutide Evohaler) för barn 6-11 år. Gränsen för medelhögdos föreslås vara 100-200 mikgrogram/dag (jmf med 200-500 tidigare) och hög dos > 200 mikrogram/dag (jmf med >500 tidigare).

 


Publicerad
2020-10-30 av Emma Göksor

forum Kommentarer

Kommentera