Om Covid-19, tidigare inlägg våren 2020

Stöd till vårdpersonal för att skilja mellan allergi och infektion

Vi rekommenderar att folkhälsomyndighetens råd angående COVID-19 skall följas och inlägget är endast ett stöd I diagnostik för vårdpersonal.
Under vår och försommar har många barn symtom av sin pollenallergi. Symtomen yttrar sig i form av KLÅDA i ögon och näsa, nästäppa, nysningar och ibland trötthet.
Dessa symtom kommer när pollenhalterna är måttliga till höga (www.pollenrapporten.se ). Symtomen vid pollenallergi varar ofta under flera veckor och minskar oftast påtagligt om man tar allergimediciner, t.ex. antihistamintablett och nasal kortisonspray.
Dessa symtom ska inte förväxlas med luftvägsinfektion där typiska symtom är halsont/heshet, torrhosta, huvudvärk och ibland feber.
Nästäppa och nysningar är vanligt även vid luftvägsinfektioner men sällan i kombination med klåda. Symtom vid luftvägsinfektioner försvinner ofta inom någon vecka
Äldre barn och ungdomar som haft sin pollenallergi under flera år känner ofta igen sina pollenbesvär, och kan ofta skilja dem från förkylning. Men det är inte lika lätt för småbarn, eller vid nydebut av pollenallergi, varför man vid osäkerhet skall tänka i termerna infektion innan man säkert vet om det är allergi.
(BLF-AL 2020-03-27)


Stöd till läkare och sjuksköterskor på Allergi- och lungmottagningar som ger råd till patienter med lungsjukdom och astma. Bill Hesselmar 2020-03-19 (pdf)


Inget talar idag för att astma och allergi hos barn utgör någon ökad risk för allvarlig sjukdom med COVD19, men astman bör vara välbehandlad eftersom man då klarar virusinfektioner bättre.
(BLF-AL 200318)


Publicerad
2020-08-07 av

forum Kommentarer

Kommentera