SK-kurs astma och övre luftvägar hos barn, ungdomar och vuxna

Datum: 2024-11-04 - 2024-11-07


Heltäckande kurs i astma och rinit för blivande barn – och ungdomsallergologer samt vuxenallergologer och närliggande specialiteter inklusive barn- och ungdomsmedicin, lungmedicin och ÖNH. Avhandlar diagnostik, differentialdiagnostik samt behandling av astma och rinokonjunktivit hos barn, ungdomar och vuxna. En av dagarna kan fördjupning inom differentialdiagnostik riktat mot barn respektive vuxna väljas. Gå till kurskatalogen.

event Kalender