Seminarium 26 juni i Almedalen

Svenska Barnläkarföreningen i samarbete med Astma och allergiförbundet:

Klimatet och barns hälsa, kan vi skydda barn från att bli sjuka av klimatet?

WHO beskriver klimatförändringarna som det största hälsohotet för mänskligheten.

Barn är mer utsatta än vuxna och redan nu märks effekter av klimatförändringarna på barns hälsa i Sverige. Barn- och ungdomsläkare är oroade, men ser också potentialen i ökad kunskap hos beslutfattare.

Det går att minska risken för att våra barn blir sjuka på grund av klimatförändringarna.

Inbjudan

Länk till programpunkt


Publicerad
2024-06-24 av webmaster
Uppdaterad
2024-06-25 11:48