Flutikason/Flutide restat – använd Aerobec i stället

Nu finns en uppdatering i ePed med förslag på alternativ till inhalation Flutide/Fluticason, även till småbarn med förkylningsastma. Sprida gärna informationen. Länk till rekommendationen finns här.


Publicerad
2023-12-14 av Henrik Herløv-Nielsen
Uppdaterad
2024-03-01 15:07