Höstmötet i Linköping 22-24 november 2021 blir digitalt

På grund av pandemirestriktioner kommer vårt planerade höstmöte att genomföras som ett digitalt möte.

Eftersom våra intäkter med få utställare kommer att bli avsevärt lägre än tidigare år och många fasta kostnader kvarstår kommer vi att behöva ta ut samma avgift för det digitala mötet för att vår förening inte ska gå med förlust.

Varmt välkommen till  2021 års höstmöte för BLFs delförening för allergi och lungmedicin. Mötet som planerats av våra kollegor i Linköping år är förlagt till 22-24 november har temat ”Konflikten vid barriären”; samspel mellan yttre och inre miljö”. Programmet bjuder på ett digert utbud av aktuella och spännande ämnen presenterade av kunniga nationella och internationella föreläsare. Som traditionen bjuder hålls på måndagen den 22 november ett kvällsmöte för barnallergologer och barnlungmedicinare under utbildning/som nyligen erhållit specialistexamen. Kvällen ägnas åt bronkoskopi samt utbildningsfrågor och avslutas med middag. På tisdag kväll har vår lokala arrangörsgrupp ordnat med ett trevligt socialt program för alla höstmötets deltagare.

Nytt för i år är att höstmötet startar med en eftermiddagsutbildning ägnad åt pediatrisk lungmedicin. Anmälan till lungmötet görs separat i anmälningslänken för att möjliggöra för kollegor med enbart lungmedicinskt intresse att delta bara i måndagens program.

Mer information hittar ni på Höstmötets websida (se länk nedan).

Väl mött!

BLFals styrelse och lokala arrangörsgrupp

Anmälan till mötet: HÄR finner ni länk till mötets webbsida 


Publicerad
2021-09-03 av Anna Winberg
Uppdaterad
2021-10-25 16:57

forum Kommentarer

Kommentera