Grundläggande allergologi med inriktning på allergen immunterapi (AIT 1)

Kursen arrangeras av SFFA, Svenska Föreningen för Allergologi. Kursen sker i samarbete med Barnläkarföreningens astma och lungsektion (BLF-AL) samt Astma, Allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA).

Kursen vänder sig till läkare och sjuksköterskor som utreder och behandlar patienter med allergier och utgör en grund för att handlägga patienter som behandlas med allergen immunterapi i injektionsform eller tablettform.

Kursen är godkänd av LIPUS.

Kursen sträcker sig över två kursdagar
Dag 1 ger en övergripande bild av diagnostik och behandling av allergiska sjukdomar
Dag 2 inriktar sig på behandling med allergen immunterapi

Kursansvariga samt föreläsare är Maria Ingemansson: Barnläkare, barnallergolog, MD, PhD. Överläkare vid lung/allergimottagningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt Victoria Strand: Specialist allergisjukdomar vuxna, MD PhD. Överläkare Astma- och Allergimottagningen vid St Görans sjukhus (PTJ).Övriga föreläsare är Professor Christer Janson, Lung- och allergimottagningen vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala samt sjuksköterska Frida Ekholm, BS Martina, Sollentuna

Kursavgiften är 5000 kronor och inkluderar föreläsningar, gruppdiskussioner och kursmaterial.

Ytterligare information och kursprogram fås via LIPUS, Grundläggande allergologi med inriktning på allergen immunterapi (AIT 1) – Lipus eller via SFFA´s hemsida www.sffa.nu. Anmälan till kursen görs till kursadministratör Eva Hallner, i första hand via e-mail, i andra hand via telefon, e-mail: sekretariat@sffa.nu telefon: 076-2101032.

Sista anmälningsdatum: 31 augusti 2021. Observera att antalet deltagare är begränsat. Deltagarna antas i den ordning de anmäler  sig.

Varmt välkommen med din anmälan!

Victoria Strand och Maria Ingemansson

Grundläggande allergologi med inriktning på allergen immunterapi (AIT 1) – Lipus

 


Publicerad
2021-05-26 av Anna Winberg
Uppdaterad
2021-06-09 13:12

forum Kommentarer

Kommentera