Kost och näring – Inlägg 20-02-13

OBS !!!

I de nationella rekommendationer för specialkost som idag den 13/2 publicerats av Kost och näring står vi med som referensgrupp och remissinstans. Vi har fått ta del av en tidigare version av texten, men då vi inte kunnat ta del av slutversionen före publikation kan vi i nuläget inte stå som referensgrupp och remissinstans och kommer att tas bort från denna version. Vi hänvisar därför i nuläget alla frågor kring texten till Kost och näring.


Publicerad
2020-08-07 av

forum Kommentarer

Kommentera